DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 35°C
Sıcak

Yeni Torba Yasa Tam Metni

Yeni Torba Yasa Tam Metni
03.04.2021
A+
A-

Ak Parti Grubunun Meclise sunduğu torba yasa teklif le Kurumlar Vergisi Oranında artış yapılırken SGK Teşviklerinden 6 ay Geriye Dönük yararlanma uygulamasına son verilir. Hazırlanan Kanun Teklifiyle, kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçları ile son dönemde vatandaşlarımızdan gelen taleplerin karşılanması amacıyla çeşitli konularda kanun düzenlemelerin hayata geçirilmesi amaçlamaktadır. Bu kapsamda toplam 9 farklı kanunda değişiklik yapılmaktadır.

Kanun Teklifi ile;

 • Çiftçilerin 31/12/2020 tarih itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının yapılandırılacak.
 • Zamanaşımı nedeniyle TMSF’ye ve Yatırımcı Tazmin Merkez’ne devredilen alacak ve emanetlerin, hak sahiplerinin talepler durumunda iade edilerek
  mülkiyet hakkının güvence altına alınması,
 • Yiyecek ve içecek hizmet sektöründe faalyet gösteren işyerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonundan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1.500 TL ödeme yapılması,-
 • Gerekli teknik altyapının bulunduğu ceza infaz kurumlarında hükümlülerin elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilmelerine imkân sağlanması,
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun menkul ve gayrimenkul mal satışlarına yönelik hükümlerinde değişiklik yapılarak haczedilen malların elektronik ortamda da satışının sağlanması,
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda vergilendirilmesi,
 • Kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanması,
 • Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılması,
 • Sosyal güvenlik prim teşvik, destek ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük olarak yararlanabilme uygulamasına son verilmesi,
 • Ayrıca, diğer bazı konulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulan kanun düzenlemelerin hayata geçirilmesi, sağlanmaktadır.
 • Ayrıca, bu Teklifle 6183 sayılı Kanuna 97/A maddesi eklenerek menkul malların elektronik ortamda da satışı mümkün hale geldiğinden mevcut maddeye eklenen yen fıkra le asıl alıcıların artırmaya iştirak ederek malın gerçek değerinde satılmasını sağlamak amacıyla, artırmaya iştirak edecek kişilerden teminat alınmasına yönelik düzenleme yapılmakta ve malın türü ve değer le satış şeklin esas alarak teminat alınmayacak haller belirlemeye ve teminat olarak para yerine teminat mektubu alınması hususlarında karar vermeye alacaklı amme dairelerine yetki verilmektedir.
 • MADDE 2- Maddeyle, artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeler gereken yıllık %5 oranındak faiz yerine tecil faiz oranında faz alınmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca, birinci artırmada talip çıkmaması veya hale edilen malın alıcısı tarafından alımından vazgeçilmesi sonrasında yapılan ikinci artırmada mal kendisine ihale edilen kişinin bu malı almaktan vazgeçmesi halinde bu kişinin sorumluluğu netleştirilmekte ve ikinci ihale bedel, diğer zararlar ve tecil faiz oranında faiz alınarak malın ikinci ihale alıcısına terk edileceği düzenlenmektedir. Bu durumda dahi mal birinci defa kendisine ihale olunan kişinin, iki ihale bedel arasındaki fark, diğer zararlar ve tecil faiz oranında faiz ödeme sorumluluğu devam etmektedir.
 • MADDE 3- Maddeyle, gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına imkân sağlayacak düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca, satış komisyonunun kimlerden oluşacağına ilişkin hüküm kaldırılarak Kanunu tatbik etmekle görevli dairelerin yapılarına uygun komisyon oluşumuna imkan sağlamak amacıyla satış komisyonunun oluşumunun alacaklı amme dairelerince belirlenmesi hükmü getirilmekte, komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmaktadır.
 • MADDE 4- Maddeyle, gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin bedeli ödememesi nedeniyle halenin feshedilmesi durumunda bu kişinin sorumlu olacağı tutarlar netleştirilmektedir.
 • MADDE 5-Birlikte, elektronik ortamda yapılacak satışın teklif verme suretiyle yapılacağı, menkul malın elektronik ortamda satılacak olması halinde menkul mallar için zorunluluk arz etmeyen satışlarının zorunlu olarak yapılacağı, satışa ilişkin farklı mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda yapılan ilan metinleri arasında farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilanın esas alınacağı, elektronik ortamda satışa sunulan mala ilişkin artırma sonucunun izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan edileceği düzenlenmektedir. Ayrıca, artırma tarihinden önce teklif almaya, tekliflerde asgari artırım bedelin, teklif verme sürelerin, alınacak teminat türünü, artırma sonucunu belirten ilanda yer alacak hususlar ile elektronik ortamda yapılacak satışa ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmaktadır.
 • MADDE 6– Maddeyle; yiyecek ve içecek hizmet sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 TL ödeme yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca hâlihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 TL’ye çıkarılmaktadır.
 • MADDE 7– Maddeyle, yiyecek ve içecek hizmet sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında filen çalıştırılanların istihdamının desteklenmesi bu kapsamda, 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için prime esas kazanç alt sınırın üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerin tamamının, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle Fondan karşılanması amaçlanmaktadır.
 • MADDE 8– Maddeyle, 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda vergilendirilmesi amaçlanmaktadır.
 • MADDE 9– Maddeyle, 5275 sayılı Kanunun 68 nci maddesine yeni hükümler eklenmektedir. Maddenin birinci fıkrasına eklenen hükümle, hükümlülerin, gerekli teknik altyapının bulunduğu kuramlarda Adalet Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilmelerine imkân sağlanmaktadır.
 • Maddenin dördüncü fıkrasında yapılan düzenlemeyle, hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki kişilerin erişimin engelleyici tüm tedbirleri alınarak hükümlünün talebin göre posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilmesine imkân tanınmaktadır. Kullanılamayacak, kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamayacak ve herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemişse en geç bir yıl sonunda silinecektir. Ancak, dördüncü fıkra kapsamında resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks, telgraf ve elektronik iletleri, dijital olarak kaydedilemeyecek veya fiziki olarak muhafaza edilemeyecektir.
 • MADDE 10- Maddeyle, 5275 sayılı Kanunun 83 üncü maddesine eklenen fıkrayla, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlünün ziyaretçileriyle yaptığı kapalı görüşlere ilişkin düzenleme yapılmaktadır.
 • MADDE 11- Maddeyle; TMSF ye devredilen mevduat, katılım fonu ve alacakların Anayasa’da düzenlenen mülkiyet hakkının korunması ilkesi gereğince, talebi halinde hak sahibine ödenmesini sağlayacak düzenlenme yapılmaktadır. Ayrıca, maddeye ‘kiralık kasa ve her türlü’ ibaresi eklenmiş, maddede zamanaşımının başlangıcında dikkate alınacak uygulamalar olarak sayılan ‘hak sahibinin en son talebi, işlem, herhangi bir yazılı talimatı’ ibarelerinden herhangi birinin yeterli sayıldığının vurgulanması açısından cümleye ‘veya’ ibaresi ile ‘bildirim’ koşulunun eklenmesi amaçlanmaktadır.
 • MADDE 12– Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplanırken, ödeneğe esas kazanç sigortalının son 3 aydaki ortalama kazancına göre belirlenmektedir. Sahte sigortalılık yapılarak ve ödeneğe esas kazanç ilgili üç aylık dönemde daha yüksek gösterilerek yüksek geçici iş göremezlik ödenekleri alınabilmektedir. Düzenleme le hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan üç aylık dönemin on iki aya çıkarılması ve belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit belirlenmesi suretiyle fazla ödenek ödenmesinin engellenmesi amaçlanmıştır.
 • MADDE 13- Geriye yönelik teşvik uygulamalarının süreklilik arz etmesi Hazine veya finansmanını sağlayan kurumun ya da fonun yükünün artmasına sebebiyet vermekte ve uygulamada karmaşaya neden olmaktadır. Bu nedenle maddeyle, geriye yönelik teşvik uygulamasının kaldırılması amaçlanmaktadır.
 • MADDE 14- Maddeyle %20 olan kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için se %23 oranında uygulanması sağlanmaktadır.
 • MADDE 15- Uzun yıllar boyunca işlem yapılmayan yatırım hesapları bir taraftan kaynakların piyasa dışında atıl kalmasına sebep olurken diğer taraftan yatırım kuruluşları için operasyonel zorlukları ve ek maliyetleri beraberinde getirmektedir. Bu hesapların YTM’ye emaneten devredilerek mülkiyet hakkının güven sekteye uğramaktadır. Bu doğrultuda, dünyadaki gelişmiş ülke uygulamaları da dikkate alınarak yatırımcı menfaat ile sektörel/kamusal fayda arasında bir denge kurulması gerekmektedir. Maddeyle, zamanaşımı nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen alacak ve emanetlerin, hak sahiplerine talepler durumunda iade edilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım m ortaklıkların tasfiyesi sonrasında kalan bakiyeler bakımından, değiştirilmesi öngörülen fıkra hükmü yatırımcıların hesaplarında ki yatırım fonlarını işaret ettiğine dair farklı yorumlara neden olabildiği görülmektedir. Ancak, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkların tasfiyesinde kalan bakiyelerin yine yatırımcıların hesaplarına aktarıldığı ve pratikte artık yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının tasfiyesi işleminin yapılmadığı bunun yerine başka bir fonla birleştirme işlem yapıldığı dikkate alındığında maddede yer alan ifadelere ihtiyaç bulunmadığı değerlendirilmektedir. Bu nedenle maddenin sadeleştirilmesi ve yanlış anlamaları engellemek amacıyla madde içerisindeki “yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden” ibaresinin madde metininden çıkarılması öngörülmektedir.
 • MADDE 16- Türkiye’de tarım sektörü; nüfusun, gıda maddeler gereksinim karşılaması, milli gelire ve istihdama katkısı, tarıma dayalı sanayinin hammadde ihtiyacını karşılaması, nüfusun belli bir kesimine istihdam imkânı sağlaması, dışa bağımlılığın önlenmesi ve ödemeler dengesi üzerinde önemli ve olumlu etkilerinin olması gibi başlıca temel nedenlerle, ekonomide stratejik rol ve işlevin korumayı sürdürmektedir.
 • Tarım politikalarının amacı; tarımsal üretimin iç ve dış talebe uygun bir şekilde geliştirilmesi, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, gıda güvencesi ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, üretici örgütlerinin geliştirilmesi, tarımsal piyasaların güçlendirilmesi, kırsal kalkınmanın sağlanması suretiyle tarım sektöründeki çalışanların, dolayısı ile ülke insanının refah düzeyini yükseltmektir.
 • Tarım politikasının hedeflerinden bir çiftçilerin gelir ve yaşam standardını yükseltmektir. Tarımsal üretimin artırılması için modern tarım yöntemlerinin uygulanması, girdilerin temini, gerekli yatırımların yapılması ve ürünlerin uygun koşullarda satış organizasyonlarının kurulması gerekmektedir. Tarım, birçok ülkede aile işletmeciliğine dayanmakta ve sosyo-ekonomik nitelik taşımaktadır.
 • Üreticilerin finansa ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifler lokomotifliğinde üreticilerin tarımsal krediye ulaşmaları sağlanmaktadır. Ancak tarım sektörü yapısı gereği ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu da üreticilerimizin kredi ödemelerinde zorluklarla karşılaşmasına neden olmaktadır. Ülkemizde 2020 tarım sektöründe yaratabileceği olumsuz etkiler de göz önünde bulundurularak üreticilerimizin kredi ödemelerini yapabilmeleri için tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması ihtiyacı dikkate alınarak üreticilerimizin 31/12/2020 tarih itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması sağlanmaktadır.
 • MADDE 17- Yürürlük maddesidir.
 • MADDE 18- Yürütme maddesidir.

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 85 nci maddesinin birinci fıkrasına “Menkul mallar,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik ortamda veya” ibaresi, “değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar” ibaresi ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin %5’ nispetinde para teminat olarak alınır. Alacaklı amme daireler, menkul malın türü veya değer ile satış şeklin esas alarak teminat alınmayacak haller belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkilidir.”
MADDE 2- 6183 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 86- Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, ilk ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faiz oranında faiz veya ikinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve birinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faiz oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.

Birinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle halen yapılamaması veya birinci artırmada mal kendisine hale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi ya da verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi üzerine yapılan ikinci artırmada mal kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi halinde, bu kimseden ikinci Mal bedel hale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.”
MADDE 3- 6183 sayılı Kanunun 90 nc maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 90- Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca fiziki veya elektronik
ortamda açık artırma ile satılır. Satış komisyonunun oluşumu alacaklı amme dairelerince belirlen. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Hazne ve Maliye Bakanlığı yetkilidir..”
MADDE 4- 6183 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“ihale bedelin tamamını ödememek suretiyle halen feshine sebep olan
kimse teklif ettiği bedel le bir sonraki hale bedel arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faz oranında faizden
sorumludur. Bu tutar ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu
yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur.”
“Bu madde le 86 ncı madde kapsamında mesuliyet bulunan kişilerden alınan teminattan gerekli mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat tutan irat kaydedilir.”
MADDE 5- 6183 sayılı Kanuna 97. nci maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki 97/A maddesi eklenmiştir.

“Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı:
MADDE 97/A- Menkul ve gayrimenkul mallar bu Kanun hükümlerine göre
elektronik ortamda açık artırma le satılabilir..

Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla
yapılır. Elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her halükarda satış ilam yapılır. Satışa ilişkin farklı mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda yapılan lan metinler arasında farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan lan esas alınır. Elektronik ortamda satışa sunulan mala ilişkin artırma sonucu izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan edilir. Artırma tarihinden önce teklif almaya, tekliflerde asgari artırım bedelini, teklif verme sürelerin, alınacak teminat türünü, artırma sonucunu belirten ilanda yer alacak hususlar ile elektronik ortamda yapılacak satışa ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Hazne ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Birinci fıkra ile geçici 27.nci maddenin birinci fıkrasının (b) bend ve geçici 28.nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yer alan tutarları 2021 Nisan ayı ve sonrası için günlük 50 Türk Lirası olarak uygulanır ve bu kapsamda 30/4/2021 tarihinden sonra yapılan ödemelerden damga vergisi dâhil herhangi bir kesinti yapılamaz.
NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 Mart ayında/döneminde iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca
işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş tarihine bakılmaksızın birinci fıkradaki diğer şartları taşımaları halinde 2021 Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteği verilir.

MADDE 7– 4447 sayılı Kanuna aşağıdak geçc madde eklenmştr.
“GEÇİCİ MADDE 30- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren özel sektör işyerlerinde 2021/Mart ayına/dönemine at muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bu Kanun kapsamında bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 82 nc maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kuramıma ödeyecekler tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle Fondan karşılanır.
İşyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişilerin sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve Sosyal Güvenlik Kuramıma prim, dar para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kuramıma olan prim, dar para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 nc maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden yararlandırılır. Bu madde kapsamında prim desteğinden yersiz yararlanıldığının tespit halinde, yararlanılan prim desteği tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89
uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı le birlikte tahsil eder.
Bu madde kapsamında prim desteğinden yararlanan işverenler; ayrı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, bu Kanun ile diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz. Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. hakkında uygulanmaz. Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez.

Bakanlık, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütler gidermeye yetkilidir. .”
MADDE 8- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 3
üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “satışlarda malların alıcıya teslim” ibaresi “satışlarda, (I), (II) ve (IV) sayılı listedeki malların alıcıya, (III) sayılı listedeki malların komisyoncuya veya konsinye işletmeye teslim” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9– 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanunun 68 nc maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına sırasıyla aşağıdaki cümleler ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Hükümlü, usul ve esasları Adalet Bakanlığınca belirlenmek suretiyle, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilir.”
“Bu iletleri, alıcısı dışındaki kişilerin erişimine engelleyici tüm tedbirler alınarak hükümlünün talebi ne göre posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilir.”
“(5) Kamu düzeninin korunması le kişi, toplum ve kurum güvenlin
sağlanması veya suç işlenmesi önlenmesi amacıyla hükümlüye gelen veya
hükümlü tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilir veya fiziki olarak saklanır. Bunlar, amacı dışında kullanılamaz, kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamaz, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş se en geç bir yıl sonunda silinir.
Bu fıkra hükmü dördüncü fıkra bakımından uygulanmaz.”
MADDE 10– 5275 sayılı Kanunun 83 üncü maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“(4) Önceden bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki kişilerle yapacakları görüşmeler, kamu düzeninin korunması le kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla kurum yönetim tarafından dinlenebilir ve elektronik cihazlar da dahil olmak üzere kaydedebilir. Bu fıkra uyarınca tutulan kayıtlar, amacı dışında kullanılamaz ve kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamaz. Bu kayıtlar herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş se en geç bir yıl sonunda silinir.” yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. Zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet, kiralık kasa ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, yapılacak bildirim ve ilanı müteakiben Fona devredilir ve mevduat, katılım fonu ile alacaklar devri tarihinde, kiralık kasa muhteviyatı ve emanetler ise nakde dönüştürülme tarihinde Fona gelir kaydedilir. Fon, mevduat, katılım fonu ve alacaklar le nakde dönüşen kiralık kasa muhteviyatı ve emanetler, hak sahipler tarafından başvurulması halinde, Fona devredilen tutarla sınırlı olarak iade etmeye yetkili olup faz, nema ve benzer başkaca ilave taleplerde bulunulamaz. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.”
MADDE 12- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 17 nc maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şeklide
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “üç aylık” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
“iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında se ş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde se ş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki 80 nc maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta prim bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının k katını geçemez.”
MADDE 13– 5510 sayılı Kanunun ek 17. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ve
indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz,
yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimler başka bir prim teşvik,
destek ve indirim le değiştirilemez.”

MADDE 14- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 13- (1) Bu Kanunun 32. maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kuramların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yatırım hizmetler ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve
alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak 10 yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde YTM’ye emaneten devredilir. YTM’ye devredilen sermaye piyasası araçlarından doğan bedelsiz payı ve kar payı alma hakkı
dışındaki pay sahipliği haklan, bunların YTM tarafından hak sahiplerine
adresine kadar donar. Bu emanet ve alacakların devri, izlenmese, bu emanet ve alacaklardan kaynaklanan hakların kullanımı le başvuran hak sahiplerine adresine ilişkin usul ve esaslar Kuralca belirlenir.”

MADDE 16- 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakları Yemden
Yapılandırılması le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dar Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Tarım Kredi Kooperatifler tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından 31/12/2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılan borçlular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih izleyen üçüncü ayın sonuna kadar kooperatife başvuruda bulunulması kaydıyla bu Kanunun 1 nc maddesinden, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hükümler de dikkate alınmak suretiyle yararlandırılır.
(2) Bu madde kapsamında yapılandırılacak kredi borçlarının yapılandırılmasında, bu Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentler le sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan %11 oram %18, %5 oranı %12, birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmesi veya taksitlendirilmesi halinde ilk taksit, 2017 yılının Ekim ayı sonuna kadar, izleyen taksitler 2018 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenir.” hükmü “Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmesi halinde borcun tamamı, taksitlendirilmesi halinde se peşinata tekabül eden %30’u 2021 yılının Ekim ayı sonuna kadar, kalan tutarı se 2022 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda üç eşit taksitte ödenir.” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “ilk taksit” ibaresi “peşinat”, “2017 yılının Ekim ayı” ibaresi “2021 yılının Ekim ayı” şeklinde, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan yürürlük tarih bu maddenin yürürlük tarh olarak uygulanır.
(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunun 1nci maddesi ve geçici 2 nci maddesi uyarınca yapılandırması devam eden madde hükümler uygulanmaz.”
MADDE 17– Bu Kanunun; a) 7 nc maddesi 1/4/2021 tarihinden geçerle olmak üzere yayımı tarihinde,
MADDE 18– Bu Kanun hükümlerin Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.