Evi ve İş Yeri olan Herkesi İlgilendiriyor!

Evi ve İş Yeri olan Herkesi İlgilendiriyor!
19.01.2021

DASK tutarları yükseltti! Zorunlu Deprem Sigortasında tarife değişti. Tüm ev ve iş yeri sahiplerinin yaptırması gereken Zorunlu Deprem Sigortasında değişiklikler yaşandı. Her sene güncellenen bu sene için de belirlenen güncel tarifeler duyuruldu.

Zorunlu Deprem Tarifesi Değişti!

Zorunlu deprem kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmadan 240 bin TL’den 268 bin TL’ye çıkarılırken betonarme ve diğer yapı tarzlarında metrekare hesaplama bedeli de yükseltildiği belirtildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklere göre 2021 yılında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 240 bin TL’den 268 bin TL’ye yükseltildi.

Bununla beraber betonarme yapılarda sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli 1.134 TL’den 1.268 TL’ye diğer yapı türleri üçün ise 782 TL’den 874 TL’ye yükseldi.

DASK Neleri Karşılıyor?

Depremin ardından bina tamamen yada kısmi olarak zarar görse de sigorta teminatı altında olmaktadır ve sigortadan zararınız karşılanır.

 • Temeller,
 • Ana duvarlar,
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,
 • Bahçe duvarları,
 • İstinat duvarları,
 • Taban ve Tavanlar,
 • Asansörler,
 • Merdivenler,
 • Koridorlar,
 • Sahanlıklar,
 • Bacalar,
 • Çatılar.

Yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümlerini de teminat altına almaktadır.

Hangi Binalar Dask Kapsamına Girer?

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında bağımsız bölümler, binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlar ile kullanılan bağımsız bölümler, doğal afet nedeni ile devlet tarafınca yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı olan, görülen binalar tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri teminat kapsamına alınarak sigortalanır.

Maddi Yardım Yapan Kurum ve Kuruluşları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Teminat Kapsamına Girmeyen Yapılar

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanuna tabi olan ve kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar, köy yerleşik alanları ve civarında, mezralarda yapılan binalar ve tamamı ticari, sınai amaç ile kullanılan binalar, projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek biçimde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar, yetkili kamu kurumları tarafınca yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, harap, metruk bina ve bakımsız binalar DAS kapsamında sigortalanmamaktadır. Bu tarz yapıları İhtiyarı Deprem Sigortası ile sağlayabilirsiniz.

DASK, enkaz kaldırma masrafları, iş durması, kira mahrumiyeti, kar kaybı, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülecek diğer bütün dolaylı zarar, her türlü taşınır mal veya eşya gibi benzeri tüm bedeni zararlar ve vefat, manevi tazminat talepleri, deprem ve deprem sonucu olan tsunami, yangın, infilak veya yer kayması dışında kalan hasarlar, depremden bağımsız olarak binanın kendi kusurlu yapısı nedeni ile zaman içerisinde oluşmuş zararları karşılamamaktadır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.