Yayın için; Başlangıç Tarihi: 3 Ocak 2018 Çarşamba – Bitiş Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe

İdare Başkanlığımızda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı ihalesi kapsamında çalışan alt işveren işçilerinden; 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmek istenenlerle ilgili uygulama esasları, 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’nin Tebliğ bölümünde yayımlanmıştır.  Başvuruda bulunmak isteyenlerin, ekteki ilgili formları doldurmaları gerekmektedir. Konuyla ilgili intranette detaylı bilgi ve yazılar yazılacaktır.

  SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞTE BAŞVURU FORMU
  GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU
  İşçinin idareler aleyhine açmış olduğu davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair beyan dilekçesi örneği

BENZER HABER:  Mehmet Müezzinoğlu'dan önemli kıdem tazminatı açıklaması