Esnafa 1000 TL Hibe Kira Desteği Resmi Gazetede Yayınlandı

Esnafa 1000 TL. Hibe ve Kira Desteği Resmi Gazetede yayımlandı. Şartlar belli oldu. 1000 TL hibe kimlere verilecek, hangi esnaflar yararlanacak, kira desteği için nasıl başvuru yapılır, kimler alacak, E-devlet üzerinden mi başvurulacak, ayrıntılar ve Resmi Gazete bilgileri haberimizde..

Esnafa 1000 TL Hibe Kira Desteği Resmi Gazetede Yayınlandı
23.12.2020
A+
A-

Esnafa 1000 TL Hibe Kira Desteği 23/12/2020 tarihli Resmi Gazetede Yayınlandı. Buna göre Esnafların aşağıda yer alan şartları taşımaları gerekiyor.

ESNAF VE SANATKÂRLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENIYLE VERILECEK DESTEKLER HAKKINDA KARAR

Amaç MADDE 1- (1) Bu Karar, koronavirüs (Covid-19) salgınından işleri ve/veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek desteklere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Esnaf ve sanatkar: Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarları,

c) Gerçek kişi tacir: Covid-19 salgunyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kredihaberler.com kişi tacirleri,

ç) Hibe desteği: Bu Karar kapsamında yapılacak karşılıksız desteği, ifade eder.

ESNAFA HİBE DESTEĞİ MADDELERİ

MADDE 3- (1) Hibe desteği, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Bu Karar kapsamındaki hibe desteği, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci ve 453 üncü maddelerine göre Bakanlık tarafından hazırlanacak kredihaberler.com destek programları çerçevesinde doğrudan ve/veya kira desteği olarak verilir.

(2) Doğrudan verilecek hibe desteği, 3 ay ödenmek üzere aylık 1.000 Türk Lirasıdır. Bu destekten 14/12/2020 tarihi itibarıyla;

a) Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar,

b) Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,

c) Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar,

faydalanır.

(3) 14/12/2020 tarihi itibarıyla Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde kredihaberler.com faaliyet gösteren gerçek kişi tacirler de ikinci fıkra kapsamında destekten yararlanır.

(4) İkinci ve üçüncü aralar kapsamında destekten yararlananlardan işyerleri kira olanlara, 3 ay ödenmek üzere, büyükşehir olan illerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde ise aylık 500 Türk Lirası kira desteği verilir.

(5) İşyeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda, işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilir.

(6) Hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Yürürlük MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

YORUMLAR
  1. EKREM dedi ki:

    Peki yardımı nasıl alacaz