60 Ay Borç Yapılandırma 2019 Kredisi Resmi Gazete’de Yayınlandı!

60 Ay Borç Yapılandırma 2019 Kredisi Resmi Gazete’de Yayınlandı!

Bankaların 2019 yılında vereceği kredilerin vadeleri düzenlendi. Tüketici kredileri 60 ay, taşıt kredileri 60-48 ay, bilgisayar kredisi 12 ay, tablet kredisi 6 ay, 3 bin liraya kadar telefon kredisi 12 ay, 3 bin liranın üzerinde telefonlar 6 ay vadeli olarak satılabilecek. Bunun haricinde daha önce çekilen krediler ise 60 aya kadar vadelendirilebilecek.

26 Şubat 2019 SALI günü 30698 sayılı Resmi Gazete bankalar tarafından verilen kredilerin vadeleri düzenlendi. Ayrıca bankalara daha önce çekilen kredilerin 60 aya kadar yapılandırılmasına olanak tanındı.

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere;

  • Tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı,
  • Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı,
  • Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı,
  • Bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı,
  • Tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı,
  • Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı,
  • Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz.

Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

BENZER HABER:  Borç Kapatma Kredisi Çekin Tüm Borçları Birleştirin

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir.”

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.”

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki Resmi Gazete düzenlemesini inceleyebilirsiniz.

BENZER HABER:  Kredi Borcu Yapılandıran Devlet Bankaları 2019 Faizleri

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190226-8.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190226-9.htm

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

GÜNCEL DÖVIZ KURLARI
BIST
122142
USD/EUR
1,1028
Amerikan Doları
1,6078
Euro
6,726
İngiliz Sterlini
7,9757
Japon Yeni
5,5811
Rus Rublesi
1,5741
SA Riyali
1,4028
Altın
0,63783
Son Güncelleme: 25.01.2020 03:21
  • YENİ
  • YORUM